Campana extractora per a un entorn de benestar


Joies atractives i eficaces>Una campana extractora aspira el fum que es produeix en cuinar o en fregir i filtra les olors, la humitat i el greix. Existeixen dues maneres de funcionament i una gran varietat de formes i dissenys. Les campanes *extractoras per recirculació atreuen l’aire ambiental, filtren el greix i eliminen les olors de l’aire a través d’un filtre de carboni actiu que permet que l’aire torni a la cuina totalment purificat.

Les campanes per succió són més eficaces. També aspiren l’aire i ho filtren però ho extreuen a l’exterior a través d’un tub d’evacuació en una sortida de fums. Quant als tipus de campana extractora cal diferenciar entre les campanes de paret, les campanes d’illa i els models integrats o encastats sota l’armari de la cuina.

Quin aspecte i quin característiques ha de tenir una campana extractora?Referent al disseny hi ha molt on triar. Els models abatibles o extraïbles resulten molt còmodes, ja que aporten a la cuina la necessària llibertat de moviments. D’altra banda, les denominades campanes verticals són elegants. S’instal·len directament al costat de la placa de cuina i absorbeixen els fums allí on es produeixen.

El bon funcionament d’una campana extractora queda determinat per la potència del ventilador, és a dir, la quantitat de metres cúbics d’aire que la campana pot netejar en una hora. La potència que hauria de tenir l’aparell depèn de les dimensions de la cuina. Per norma general, una bona campana extractora ha d’aspirar per hora entre sis i vuit vegades el volum d’una cuina.

Calle Llucmajor 114. 07006 Palma, Illes Balears. Teléfono: 971250756. Email: info@molinarestudi.com
Copyright © Molinar Studi